073 7200 200

Afscheid nemen van werknemers uit andere Europese landen

Stel je hebt een Spaanse werknemer die hier woont en werkt, maar door COVID-19 ben je toch genoodzaakt eerder afscheid van elkaar te nemen dan verwacht. Beide partijen zijn bereid om met wederzijds goedvinden een einde aan de arbeidsovereenkomst te maken. De vraag is dan of de Europese werknemer wel recht heeft op een Nederlandse WW-uitkering? Ja, als is voldaan aan de eisen van de Werkloosheidswet (WW).

Bijvoorbeeld:

  • is de werknemer verzekerd (is er voor hem premie afgedragen in Nederland)
  • zijn er voldoende arbeidsuren en loonverlies
  • is de werknemer beschikbaar voor werk in Nederland
  • voldoet de werknemer aan de wekeneis, zijn er geen uitsluitingsgronden van toepassing?

De vraag of iemand Nederlander is of niet, maakt voor de WW niet uit. Alleen degene die onrechtmatig in Nederland is, krijgt geen WW. Over EU-burgers staat niets in de Werkloosheidswet en zij kunnen dus in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Dat maakt een regeling in onderling overleg eenvoudiger.

Heeft u vragen hierover of heeft u advies nodig? De advocaten van Snijders Arbeidsrecht staan u graag bij. Neem vrijblijvend contact op met één van onze arbeidsspecialisten. De advocaten van Snijders Arbeidsrecht zijn hierin gespecialiseerd.

Gerelateerde artikelen

Veel werkgevers sinds 2013 onterecht en te hoog beboet door de Inspectie SZW
Het financieel dagblad opende vandaag, 19 oktober 2020, met de kop: ‘’Arbeidsinspectie gaf werkgevers onterechte [...]
Reorganiseren, wie moet weg?
Bij een reorganisatie moet je een bepaalde volgorde aanhouden van de ontslagen. Dat heet afspiegelen. [...]
Proeftijd; afscheid nemen en weer opnieuw met elkaar verder gaan
Een proeftijd mag alleen in een contract van zes maanden of langer worden opgenomen. Bij [...]