073 7200 200

WAADI & boetes

In de Wet allocatie arbeid door intermediairs (‘WAADI’) zijn regels opgenomen over het inhuren/uitlenen en detacheren van personeel. Indien de regels op grond van deze wet niet worden nageleefd, kan door de inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (‘SZW’)
een boete worden opgelegd. Heeft uw bedrijf een boete gehad of bent u bang dat u een boete kunt verwachten? Lees hieronder over de hoogtes van de boetes en hoe wij u kunnen helpen om de boete kwijtgescholden of gereduceerd te krijgen.

WAADI

Op grond van de WAADI geldt onder andere een registratieplicht. Dat betekent dat bedrijven die zich bezig houden met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, in de Kamer van Koophandel als uitlener geregistreerd moeten staan. Doet een uitlener dat niet of niet juist, dan kan door de inspectie SZW een boete worden opgelegd. Ook de inlener, die zaken doet met een uitlener die niet of niet juist staat geregistreerd, riskeert in dat geval een boete.

In de WAADI zijn ook regels opgenomen waarbij door de inspectie SZW bij overtreding geen boete of sanctie kan worden opgelegd. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de regels omtrent gelijke behandeling van uitzendkrachten, het verbod op tegenprestatie en het belemmeringsverbod. Bij overtreding van deze regels bestaat wel de mogelijkheid om andere vervolgstappen te nemen, zoals het starten van een procedure.

Boetes

Bij overtreding van de regels van de WAADI, die in de wet beboetbaar zijn gesteld, kunnen de volgende boetes worden opgelegd:

  • minder dan tien ter beschikking gestelde arbeidskrachten: € 8.000
  • tien maar minder dan 30 ter beschikking gestelde arbeidskrachten: € 16.000
  • dertig of meer ter beschikking gestelde arbeidskrachten: € 32.000

De hoogte van deze boetes en de berekening in dat verband zijn neergelegd in de ‘Tarieflijst boetenormbedragen bestuurlijke boete Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs’. Hieruit volgt onder andere dat het boetebedrag met 50% kan worden verhoogd, indien een eerdere overtreding heeft plaatsgevonden. Daarentegen kan een boete ook met 50% worden gematigd, indien de uitlener of inlener kan aantonen dat ten aanzien van een overtreding minder verwijtbaar is gehandeld.

Eerder schreven we ook al dat boetes vaak te hoog zijn. Bezwaar en beroep is dan zeker aan te raden en daar kunnen wij goed bij helpen. Ontvangt u een boete, dan adviseren wij altijd even afstemming te zoeken.

Preventieve stillegging

Per 1 januari 2013 is ook de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in werking getreden. Op grond van deze wet heeft de inspectie SZW de mogelijkheid om (de werkzaamheden van) een bedrijf, waarbij de regels van de WAADI herhaaldelijk zijn overtreden, tijdelijk stil te leggen. De procedures hieromtrent zijn strikt, waarbij ook de mogelijkheid tot bezwaar en beroep openstaat.

Dus?

De Nederlandse regering hanteert dus een streng preventief beleid tegen bedrijven die de regels omtrent de WAADI niet willen naleven. Enerzijds door het opleggen van boetes en anderzijds door het tijdelijk kunnen stilleggen van een bedrijf, met alle gevolgen van dien. Laat je daarom goed adviseren over de regels van de WAADI en voorkom een boete. Meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met één van onze arbeidsrecht specialisten.

Gerelateerde artikelen

Wat te doen tegen een opgelegde boete in verband met het overtreden van de Arbeidstijdenwet?
Arbeidstijdenwet In de arbeidstijdenwet zijn regels opgenomen over werktijden (hoeveel uur mag een werknemer maximaal [...]
Webinar data-lazy-src=
Herstructureren in coronatijd? SAVE THE DATE! Snijders Advocaten organiseert op 9 maart 2021 een live webinar [...]
Q&A: Kan ik eigenlijk een ziekmelding van een werknemer weigeren?
In deze Q&A vertelt Thijs van Liempd kort of een werkgever een ziekmelding van een [...]