073 7200 200

Wat te doen tegen een opgelegde boete in verband met het overtreden van de Arbeidstijdenwet?

Arbeidstijdenwet

In de arbeidstijdenwet zijn regels opgenomen over werktijden (hoeveel uur mag een werknemer maximaal per week werken), rusttijden, nachtdiensten, etc. Deze wet geldt voor alle werknemers vanaf 18 jaar. Dus ook voor uitzendkrachten, gedetacheerde medewerkers en stagiairs. Ook in het geval dat de werknemer meerdere banen heeft, geldt de arbeidstijdenwet. In dat geval dienen alle werkzaamheden van deze werknemer bij verschillende werkgevers bij elkaar op worden geteld.

Voor oproepkrachten, werknemers jonger dan 18 jaar en zwangere of pas bevallen vrouwen zijn er bijzondere regels opgenomen over bijvoorbeeld extra rusttijden en/of regelmatige werkuren.

In het arbeidstijdenbesluit staan aanvullingen en uitzonderingen voor bepaalde beroepen en sectoren, bijvoorbeeld voor brandweerlieden, zorgmedewerkers, en de vervoersector.

Inspectie SZW en overtreding arbeidstijdenwet

De inspectie SZW houdt toezicht op of werkgevers de arbeidstijdenwet naleven. Om dit toezicht te kunnen houden is de inspectie SZW bevoegd om beslag te leggen op zaken, bescheiden te bekijken en het bedrijf te betreden. Werkgevers zijn verplicht hun medewerking te verlenen en de gevraagde informatie te verstrekken.

Als de inspecteur SZW na onderzoek tot de conclusie komt dat een werkgever de arbeidstijdenwet heeft overtreden, zal de inspecteur vaak een boete opleggen. Deze boetes kunnen oplopen tot wel € 10.000,00 per overtreding. Mocht door de overtreding de gezondheid van kinderen of de verkeersveiligheid in gevaar zijn gebracht, kan bovendien strafrechtelijke vervolging volgen.

Wat te doen tegen een opgelegde boete op grond van een overtreding van de arbeidstijdenwet

Mocht de inspectie SZW besluiten om een boete op te leggen, ontvangt werkgever eerst een boetevoornemen. Tegen dat voornemen kan de werkgever zienswijze indienen. Een zienswijze hoeft niet ingediend te worden, het is een bevoegdheid. Vervolgens volgt een formeel besluit.

Tegen dit formele besluit staat de mogelijkheid van bezwaar, beroep en hoger beroep open. Het is belangrijk om tijdig bezwaar te maken, de termijnen zijn namelijk hard; te laat is te laat. Wordt niet tijdig bezwaar gemaakt, vervalt de kans om de boete aan te vechten.

Sinds de invoering van een hardere fraudeaanpak vanaf 2013 legt de inspectie SZW, volgens onderzoek van het Financieel Dagblad, stelselmatig onterechte en te hoge boetes op (https://www.snijders-advocaten.nl/actueel/waadi-boetes/). Dit beleid is vergelijkbaar met het strikte en harde beleid dat de Belastingdienst volgt in de kinderopvangtoeslagaffaire.

De opgelegde sanctie moet passend zijn bij de ernst van de overtreding. Het kan dus zeer de moeite waard zijn om bezwaar-beroep-hoger beroep in te stellen tegen een dergelijk besluit. Wij helpen daar graag bij.

Heb je na het lezen van dit blog nog vragen over dit onderwerp of heb je andere arbeidsrechtelijke vragen, de arbeidsrechtspecialisten van Snijders Advocaten helpen je graag verder. Bel ons of neem contact op via https://www.snijders-advocaten.nl/contact/.

Gerelateerde artikelen

Webinar data-lazy-src=
Herstructureren in coronatijd? SAVE THE DATE! Snijders Advocaten organiseert op 9 maart 2021 een live webinar [...]
Q&A: Kan ik eigenlijk een ziekmelding van een werknemer weigeren?
In deze Q&A vertelt Thijs van Liempd kort of een werkgever een ziekmelding van een [...]
WAADI & boetes
In de Wet allocatie arbeid door intermediairs (‘WAADI’) zijn regels opgenomen over het inhuren/uitlenen en [...]