073 7200 200

De rechten & plichten van een 0 uren contract in 2020

Wat is het nul uren contract in 2020?

Het 0 uren contract komt veel voor in de horeca maar ook in andere sectoren. Het nul uren contract is een oproepcontract. In 2020 is er een definitie in de wet opgenomen voor het oproepcontract. Er is sprake van een oproepovereenkomst als er niet is vastgelegd hoeveel uren per tijdseenheid (per week, per maand) wordt gewerkt of als de werknemer geen recht heeft op loon als hij niet heeft gewerkt. Is er sprake van een oproepovereenkomst, dan moet dat terug te zien zijn op de loonstrook.

Wat zijn de rechten & plichten bij een nul uren contract?

Vier dagen

Bij een 0 uren contract moet de werkgever de werknemer minstens vier dagen van te voren oproepen voor werk, zodat de werknemer er rekening mee kan houden dat hij/zij moet werken. Als de werkgever korter dan vier dagen van te voren oproept, hoeft de werknemer geen gehoor te geven aan de oproep. Als de werkgever binnen die vier dagen de oproep intrekt of wijzigt, heeft de werknemer recht op het loon over de tijd van de aanvankelijke oproep.

Verplichting om op te roepen

Bij een 0 uren contract is de werkgever verplicht om op te roepen als hij werk heeft. De werkgever is ook verplicht om het werk evenredig over de oproepkrachten te verdelen.

Verplichting om te werken

Bij een tijdige en rechtsgeldig gedane oproep, is de werknemer ook verplicht om te komen werken. De oproep is rechtsgeldig als die schriftelijk of elektronisch is gedaan. De oproep moet duidelijk en concreet zijn, een simpele verwijzing naar een rooster op een prikbord is onvoldoende.

Garantieloon

Er moet minimaal betaald worden voor drie uur, ook als er minder gewerkt wordt.

Aanbod voor vast aantal uren

Na twaalf maanden moet de werkgever een aanbod doen voor een vast aantal uren. Dat aanbod moet kloppen met het gemiddelde dat gewerkt is in het afgelopen jaar. De werknemer hoeft het aanbod niet aan te nemen. Als de werknemer het aanbod niet aanneemt, blijft de oproep overeenkomst bestaan. De werkgever moet de werknemer ten minste een maand de tijd geven om er over na te denken. Na iedere periode van 12 maanden moet weer een aanbod gedaan worden. Het 0 uren contract voor onbepaalde tijd is om die reden dus niet mogelijk. Let op, zolang de werkgever het aanbod niet doet, heeft de werknemer recht op het loon dat hij gemiddeld de afgelopen twaalf maanden verdiende.

Afwijken bij cao

Via een cao kan worden afgeweken van de regel dat vier dagen van te voren moet worden opgeroepen en dat bij wijziging van de oproep toch het loon moet worden betaald. De oproep moet altijd minimaal 24 uur van te voren worden gedaan. Als er sprake is van seizoenswerk kan bij cao ook worden afgeweken van de regel dat er een aanbod gedaan moet worden voor een vast aantal uren.

Net als bij het gewone contract

De rechten en plichten van een ‘gewone arbeidsovereenkomst’ zijn ook van toepassing op het nul uren contract. Uiteraard geldt voor een nul uren contract ook het minimum loon. De werknemer met het 0 uren contract heeft gewoon recht op vakantiegeld en op doorbetaalde vakantie van tenminste vier weken. En de werknemer kan een beroep doen op het vermoeden van de arbeidsomvang, bijvoorbeeld als structureel meer uren wordt gewerkt.

De opzegtermijn in het 0 uren contract

Per direct stoppen met een 0 uren contract is niet mogelijk. Wel heeft de werknemer een hele korte opzegtermijn van vier dagen. De voorwaarde is wel dat er contractueel een opzegmogelijkheid is opgenomen. Via een cao kan een kortere opzegtermijn mogelijk gemaakt worden van minimaal 24 uur.

Nul uren contract bij ziekte

Bij ziekte heeft de werknemer met het nul uren contract recht op doorbetaling van 70% van het salaris.

Wil je meer weten over je rechten en plichten bij een 0 uren contract? De advocaten van Snijders Arbeidsrecht staan u graag bij. Neem vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsspecialisten. De advocaten van Snijders arbeidsrecht zijn hierin gespecialiseerd.

Gerelateerde artikelen

Veel werkgevers sinds 2013 onterecht en te hoog beboet door de Inspectie SZW
Het financieel dagblad opende vandaag, 19 oktober 2020, met de kop: ‘’Arbeidsinspectie gaf werkgevers onterechte [...]
Reorganiseren, wie moet weg?
Bij een reorganisatie moet je een bepaalde volgorde aanhouden van de ontslagen. Dat heet afspiegelen. [...]
Afscheid nemen van werknemers uit andere Europese landen
Stel je hebt een Spaanse werknemer die hier woont en werkt, maar door COVID-19 ben [...]