073 7200 200

Reorganiseren, wie moet weg?

Bij een reorganisatie moet je een bepaalde volgorde aanhouden van de ontslagen. Dat heet afspiegelen. Selecteren op kwaliteit mag in principe niet, hoewel daar wel mogelijkheden toe bestaan. Eerst moet je de werknemers indelen in de verschillende uitwisselbare functies, dan in groepen en binnen die groepen deel je in naar leeftijd. Eerst moet je afscheid nemen van groep 1, dat zijn: externe medewerkers: gedetacheerden, uitzendkrachten, zzp’ers en ingeleende werknemers van een andere bedrijfsvestiging. Als er dan nog meer ontslagen moeten vallen, bepaal je groep 2 tot en met 4 en deel je per groep in naar leeftijd. De ontslagen worden per leeftijdsgroep gelijk verdeeld over groep 2 tot en met 4. Als er daarna nog meer ontslagen moeten vallen, mogen de ontslagen vallen in groep 5.

Groepen:

  • Groep 2: werknemers die de AOW-leeftijd hebben;
  • Groep 3: werknemers met een nul-urencontract;
  • Groep 4: werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van wie het contract binnen 26 weken eindigt (na de dag van de vermoedelijke beslissing van het UWV);
  • Groep 5: werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die langer loopt dan 26 weken (na de dag van de vermoedelijke beslissing van het UWV);

Leeftijdscategorieën:

  • 15 tot 25 jaar;
  • 25 tot 35 jaar;
  • 35 tot 45 jaar;
  • 45 tot 55 jaar;
  • 55 jaar en ouder.

Natuurlijk mag je ook met werknemers afspreken om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Complicerende factor kan zijn als de werknemer zich ziekmeldt. Bij ziekte geldt het ontslagverbod en wordt er geen toestemming gegeven door het UWV voor bedrijfseconomisch ontslag. Wel mag je dan de eerstvolgende werknemer in de functie voor ontslag voordragen. Om een strategische ziekmelding te voorkomen, kan een voorlopige aanvraag worden gedaan bij het UWV. Daarmee voorkom je dat een ziekmelding tegen je kan worden gebruikt.

Op kwaliteit selecteren kan alleen als de functie volledig komt te vervallen en vervolgens een geheel nieuwe functie te creëren. Er mag dus niet een klein stukje terugkomen van de oude functie, want in dat geval moet omgekeerd worden afgespiegeld.  De vraag is wel of je dan nog voldoende kwaliteit kan beoordelen, maar het is in ieder geval een optie.

Heeft u vragen hierover of heeft u advies nodig? De advocaten van Snijders Arbeidsrecht staan u graag bij. Neem vrijblijvend contact op met één van onze arbeidsspecialisten. De advocaten van Snijders Arbeidsrecht zijn hierin gespecialiseerd.

Gerelateerde artikelen

Veel werkgevers sinds 2013 onterecht en te hoog beboet door de Inspectie SZW
Het financieel dagblad opende vandaag, 19 oktober 2020, met de kop: ‘’Arbeidsinspectie gaf werkgevers onterechte [...]
Afscheid nemen van werknemers uit andere Europese landen
Stel je hebt een Spaanse werknemer die hier woont en werkt, maar door COVID-19 ben [...]
Proeftijd; afscheid nemen en weer opnieuw met elkaar verder gaan
Een proeftijd mag alleen in een contract van zes maanden of langer worden opgenomen. Bij [...]